Olivenholz & Stahl

Bank aus italienischem Olivenholz und Stahl